سرفصل دوره Windows 7 Windows 7 (70-680) Syllabus:

Install, Migrate, or Upgrade to Windows 7
Configuring System Images
Deploying System Images
Managing Devices and Disks
Managing Applications
Network Settings
Windows Firewall and Remote Management
BranchCache and Resource Sharing
Authentication and Account Control
DirectAccess and VPN Connections
BitLocker and Mobility Options
Windows Update and Windows Internet Explorer
Monitoring and Performance
Recovery and Backup

سرفصل دوره Active Directory Active Directory (70-640) Syllabus:

Installation
Administration
Users
Groups
Computers
Group Policy Infrastructure
Group Policy Settings
Authentication
Integration Domain Name System with ADDS
Domain Controllers
Sites and Replication
Domains and Forests
Directory Business Continuity
Active Directory Lightweight Directory Services
Active Directory Certificate Services and Public Key Infrastructure
Active Directory Right Management Services
Active Directory Federation Services

سرفصل دوره Network Infrastructure Network Infrastructure (70-642) Syllabus:

Understanding and Configuring IP
Configuring Name Resolution
Configuring a DNS Zone Infrastructure
Creating a DHCP Infrastructure
Configuring IP Routing
Protecting Network Traffic with IPSec
Connecting to Networks
Configuring Windows Firewall and Network Access Protection
Managing Software Updates
Monitoring Computers
Managing Files
Managing Printers

سرفصل دوره Application Infrastructure Application Infrastructure (70-643) Syllabus:

Implementing and Configuring a Windows Deployment Infrastructure
Configuring Server Storage and Clusters
Installing and Configuring Terminal Services
Configuring and Managing a Terminal Services Infrastructure
Installing and Configuring Web Applications
Managing Web Server Security
Configuring FTP and SMTP Services
Configuring Windows Media Services
Configuring Windows SharePoint Services

سرفصل دوره Enterprise Administrator Enterprise Administrator (70-647) Syllabus:

Planning Name Resolution and Internet Protocol Addressing
Designing Active Directory Domain Services
Planning Migrations , Trusts , and Interoperability
Designing a Network Access Strategy
Design a Branch Office Deployment
Planning Terminal Services and Application Deployment
Server and Application Virtualization
Planning and Designing a Public Key Infrastructure
Designing Solution for Data Sharing , Data Security , and Business Continuity
Designing Software Update Infrastructure and Managing Compliance

سرفصل دوره Exchange Exchange (70-662) Syllabus:

Deploying Exchange Server 2010
Configuring Mailbox Servers
Managing Recipient Objects
Managing Client Access
Managing Messaging Transport
Implementing Messaging Security
Implementing High Availability
Implementing Backup and Recovery
Counfiguring Messaging Policy and Compliance
Securing Exchange Server 2010
Maintaining Microsoft Exchange Server 2010
Upgrading from Exchange Server 2003 or Exchange Server 2007 to Exchange server 2010
Implementing Exchange Online With Office 365
Advanced Topics in Exchange Server 2010

سرفصل دوره TMG TMG 2010 (70-157) Syllabus:

What"s New in TMG
What are the Differences Between TMG and UAG?
System Requirements
Analyzing Network requirements
Choosing the Right Network Topology
Migrating to TMG
Choosing a TMG Client Type
Installing TMG
Troubleshooting TMG Setup
Exploring the TMG Console
Configuring TMG Networks
Understanding Access Rules
Configuring Load-Balancing Capabilities
Network Inspection System
Web Proxy Auto Discovery for TMG
Caching Concepts and Configuration
Malware Inspection
URL Filtering
Enhancing E-Mail Protection
Http and Https Inspection
Understanding Publishing Concepts
Publishing Servers
Publishing Microsoft Office SharePoint Server
Publishing Exchange Server
Understanding Remote Access
Implementing Dial-in Client VPN
Implementing Site-to-Site VPN
Logging
Enhanced Nat
Scripting TMG
Exploring http protocol
Using Network Monitor 3 for troubleshooting TMG

سرفصل دوره Design and Implementing a Server Infrastructure Design and Implementing a Server Infrastructure (70-413) Syllabus :

Module 1: Planning a Server Upgrade and Migration
Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
Module 4: Designing and Implementing Name Resolution
Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
Module 6: Designing and Implementing an Active Directory Organizational Unit Infrastructure
Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
Module 8: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Topology
Module 9: Planning and Implementing Storage
Module 10: Planning and Implementing File Services
Module 11: Designing and Implementing Network Access Services
Module 12: Designing and Implementing Network Protection

سرفصل دوره Implementing and Advance Server Infrastructure Implementing and Advance Server Infrastructure (70-414) Syllabus:

Module 1:Overview of Management in an Enterprise Data Center
Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines
Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering
Module 9: Planning and Implementing Server Update Infrastructure
Module 10: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
Module 11: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
Module 12: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

 

نام مدرک : Exchange Server 2010

مدت دوره : 40

پیش نیاز دوره : MCITP , تسلط بر TCP/IP و سرویسهای تحت آن

در این دوره افراد توانایی پیکربندی یکی  از قدرتمندترین و معروفترین ایمیل سرورهای دنیا را فرا می گیرند. Exchange 2010 در حال حاضر به عنـوان کارآمدترین ایـمیل سـرور دنیـا شناخته می شود و افـراد پس از  گذراندن این دوره می توانند Exchange را برای سازمان های با مقیاس کوچک ، متوسط و بزرگ راه اندازی  نماینـد.

مدت دوره

کد آزمون

نام دوره

40

70-662

Microsoft Exchange Server 2010

 

نام مدرک : ( MCITP ( Microsoft Certified IT Professional

مدت دوره : 230

پیش نیاز دوره : Network+

این دوره نسل جدید مدارک شرکت Microsoft (مایـکروسافت) می باشد. مدرک MCITP یعنـی داشتـن تخصص در مهندسی  شبکه های مایکروسافت. چنانچه افراد بتوانند موفق به اخذ این مدرک شوند ، مهـارت های لازم را در ویندوز سرور 2008 پیدا خواهند کرد و آنگاه می توانند در بازارکار ، در عناوین شغلی مدیریت  شبـکه ، مدیریت IT ، مدیریت امنیـت شبکه و  بالاخره طراحـی شبـکه ، مشغول به کار شوند.  در ایـن دوره  افـراد با کلیه جزئیـات مربوط به دسترسی کاربـران درون شبکه ، شناخت نیازهای یک شبکه به سرویسهای مختلف ، طراحی یک شبکه ، مدیریت آن و در نتیجه رفع اشکالات مختلفی که در نحوه عملکرد سرویس ها یا ارتباطات درون شبکه ای و برون شبکه ای ایجاد می شود  ، آشنـا می شونـد.  در واقع به طور خلاصه می توان گفت ، این مدرک به افرادی اعطاء خواهد شد که توانایی کارکردن بـصورت حرفه ای با سرویس هایـی مثل : Terminal Service , SharePoint , IIS , Clustering , DNS , DHCP  Active Directory , RRAS و ... را داشته باشند.  

مدت دوره

کد آزمون

نام دوره

40

70-680

Windows 7 Configuring

50

70-640

Windows Server 2008 Active Directory Configuration

50

70-642

Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration

45

70-643

Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuration

45

70-647

Windows Server 2008 Enterprise Administrator

 

نام مدرک : MCSE 2012- Microsoft Certified Solution Expert

مدت دوره : 80

پیش نیاز دوره : MCSA 2012

این مدرک به عنوان یکی از معتبرترین مدارک بین المللی می باشد که به عنوان مهندسی دوره های شبکه مایکروسافت نیز شناخته می شود و کامل کننده مدرک MCSA 2012 می باشد توانائی های که افراد که در این مدرک به دست می آورند شامل طراحی و پیکربندی شبکه ها با مقیاس بزرگ می باشد.

MCSA 2012 دارای 4 شاخه زیر می باشد:

MCSE:Server Infrastructure

MCSE:Desktop Infrastructure

MCSE:Private Cloud

MCSE:SQL Server 2012

MCSE : Server Infrastructure شامل آزمون های زیر می باشد:

مدت دوره

کد آزمون

نام دوره

160

 

MCSA 2012 4 Courses

40

70-413

Design and Implementing a Server Infrastructure

40

70-414

Implementing and Advance Server Infrastructure

 

 

نام مدرک : ( Forefront TMG ( Forefront Threat Management Gateway

مدت دوره : 40

پیش نیاز دوره : Security+ , MCITP , تسلط بر TCP/IP و سرویسهای تحت آن

مایکروسافت درباره این دوره می گوید: TMG  شما را قادر می سازد تـا از اینترنت به صورت امن و مطمئن و بدون نگرانی از تهدیدات نرم افزارهای جاسوسی و یا تهدیدات دیگر استفاده کنید. درگذشته این وظیفه را ISA عهده دار بود که از سال 2010 به بعد  TMG بشکلی کاملتر این کار را انجام می دهد. افرادی که این دوره را طی کنند می توانند بر روی لبـه شبـکه خود تنظیمات امنیتـی را طراحی و پیاده سازی نمایند.

مدت دوره

کد آزمون

نام دوره

40

70-157

Microsoft Forefront TMG 2010

 

 

 

 

 

سرفصل دوره CCNA CCNA (120-200) Syllabus:

Operation of IP Data Networks

 • Operation of IP Data Networks
 • Recognize the purpose and functions of various network devices such as Routers, Switches, Bridges and Hubs.
 • Select the components required to meet a given network specification.
 • Identify common applications and their impact on the network
 • Describe the purpose and basic operation of the protocols in the OSI and TCP/IP models.
 • Predict the data flow between two hosts across a network.
 • Identify the appropriate media, cables, ports, and connectors to connect Cisco network devices to other network devices and hosts in a LAN

LAN Switching Technologies

 • Determine the technology and media access control method for Ethernet networks
 • Identify basic switching concepts and the operation of Cisco switches.
  • Collision Domains
  • Broadcast Domains
  • Types of switching
  • CAM Table
 • Configure and verify initial switch configuration including remote access management.
  • Cisco IOS commands to perform basic switch setup
 • Verify network status and switch operation using basic utilities such as ping, telnet and ssh.
 • Identify enhanced switching technologies
  • RSTP
  • PVSTP
  • Ethercnannels
 • Describe how VLANs create logically separate networks and the need for routing between them.
  • Explain network segmentation and basic traffic management concepts
 • Configure and verify VLANs
 • Configure and verify trunking on Cisco switches
  • DTP
  • Auto negotiation
 • Configure and verify PVSTP operation
  • describe root bridge election
  • spanning tree mode

IP addressing (IPv4 / IPv6)

 • Describe the operation and necessity of using private and public IP addresses for IPv4 addressing
 • Identify the appropriate IPv6 addressing scheme to satisfy addressing requirements in a LAN/WAN environment.
 • Identify the appropriate IPv4 addressing scheme using VLSM and summarization to satisfy addressing requirements in a LAN/WAN environment.
 • Describe the technological requirements for running IPv6 in conjunction with IPv4 such as dual stack
 • Describe IPv6 addresses
  • Global unicast
  • Multicast
  • Link local
  • Unique local
  • eui 64
  • autoconfiguration

IP Routing Technologies

 • Describe basic routing concepts
  • CEF
  • Packet forwarding
  • Router lookup process
 • Describe the boot process of Cisco IOS routers
  • POST
  • Router bootup process
 • Configure and verify utilizing the CLI to set basic Router configuration
  • Cisco IOS commands to perform basic router setup
 • Configure and verify operation status of a device interface, both serial and ethernet
 • Verify router configuration and network connectivity
  • Cisco IOS commands to review basic router information and network connectivity
 • Configure and verify routing configuration for a static or default route given specific routing requirements
 • Manage Cisco IOS Files
  • Boot preferences
  • Cisco IOS image(s)
  • Licensing
   • Show license
   • Change license
 • Differentiate methods of routing and routing protocols
  • Static vs. Dynamic
  • Link state vs. Distance Vector
  • Administrative distance
  • split horizon
  • metric
  • next hop
  • ip routing table
  • Passive Interfaces
 • Configure and verify OSPF (single area)
  • Benefit of single area
  • neighbor adjacencies
  • OSPF states
  • Discuss Multi area
  • Configure OSPF v2
  • Configure OSPF v3
  • Router ID
  • Passive interface
  • LSA types
 • Configure and verify EIGRP (single AS)
  • Feasible Distance / Feasible Successors /Administrative distance
  • Feasibility condition
  • Metric composition
  • Router ID
  • Auto summary
  • Path selection
  • Load balancing
   • Equal
   • Unequal
  • Passive interface
 • Configure and verify interVLAN routing (Router on a stick)
  • sub interfaces
  • upstream routing
  • encapsulation
 • Configure SVI interfaces

IP Services

 • Configure and verify DHCP (IOS Router)
  • configuring router interfaces to use DHCP
  • DHCP options
  • excluded addresses
  • lease time
 • Describe the types, features, and applications of ACLs
  • Standard
   • Sequence numbers
   • Editing
  • Extended
  • Named
  • Numbered
  • Log option
 • Configure and verify ACLs in a network environment
  • Named
  • Numbered
  • Log option
 • Identify the basic operation of NAT
  • Purpose
  • Pool
  • Static
  • 1 to 1
  • Overloading
  • Source addressing
  • One way NAT
 • Configure and verify NAT for given network requirements
 • Configure and verify NTP as a client
 • Recognize High availability (FHRP)
  • VRRP
  • HSRP
  • GLBP
 • Configure and verify Syslog
  • Utilize Syslog Output
 • Describe SNMP v2 & v3

Network Device Security

 • Configure and verify network device security features such as
  • Device password security
  • Enable secret vs enable
  • Transport
  • Disable telnet
  • SSH
  • VTYs
  • Physical security
  • Service password
  • Describe external authentication methods
 • Configure and verify Switch Port Security features such as
  • Sticky MAC
  • MAC address limitation
  • Static / dynamic
  • Violation modes
   • Err disable
   • Shutdown
  • Protect restrict
  • Shutdown unused ports
  • Err disable recovery
  • Assign unused ports to an unused VLAN
  • Setting native VLAN to other than VLAN 1
 • Configure and verify ACLs to filter network traffic
 • Configure and verify an ACLs to limit telnet and SSH access to the router

Troubleshooting

 • Identify and correct common network problems
 • Utilize netflow data
 • Troubleshoot and correct common problems associated with IP addressing and host configurations.
 • Troubleshootand Resolve VLAN problems
  • identify that VLANs are configured
  • port membership correct
  • IP address configured
 • Troubleshoot and Resolve trunking problems on Cisco switches
  • correct trunk states
  • correct encapsulation configured
  • correct vlans allowed
 • Troubleshoot and Resolve Spanning Tree operation issues
  • root switch
  • priority
  • mode is correct
  • port states
 • Troubleshoot and Resolve routing issues
  • routing is enabled
  • routing table is correct
  • correct path selection
 • Troubleshoot and Resolve OSPF problems
  • neighbor adjancies
  • Hello and Dead timers
  • OSPF area
  • Interface MTU
  • Network types
  • Neighbor states
  • OSPF topology database
 • Troubleshoot and Resolve EIGRP problems
  • neighbor adjancies
  • AS number
  • Load balancing
  • Split horizon
 • Troubleshoot and Resolve interVLAN routing problems
  • Connectivity
  • Encapsulation
  • Subnet
  • Native VLAN
  • Port mode trunk status
 • Troubleshoot and Resolve ACL issues
  • Statistics
  • Permitted networks
  • Direction
   • Interface
 • Troubleshoot and Resolve WAN implementation issues
  • Serial interfaces
  • PPP
  • Frame relay
 • Troubleshoot and Resolve Layer 1 problems
  • Framing
  • CRC
  • Runts
  • Giants
  • Dropped packets
  • Late collision
  • Input / Output errors
 • Monitor NetFlow statistics
 • Troubleshoot etherchannel problems

WAN Technologies

 • Identify different WAN Technologies
  • Metro Ethernet
  • VSAT
  • Cellular 3G / 4G
  • MPLS
  • T1 / E1
  • ISDN
  • DSL
  • Frame relay
  • Cable
  • VPN
 • Configure and verify a basic WAN serial connection
 • Configure and verify a PPP connection between Cisco routers
 • Configure and verify Frame Relay on Cisco routers
 • Implement and troubleshoot PPPoE

 

 

سرفصل دوره CCNP-ROUTE  CCNP-ROUTE (642-902) Syllabus

Planning Tasks for the CCNP Exams
EIGRP Overview and Neighbor Relationships
EIGRP Topology, Routes, and Convergence
EIGRP Route Summarization and Filtering
OSPF Overview and Neighbor Relationships
OSPF Topology, Routes, and Convergence
OSPF Route Summarization, Filtering, and Default Routing
OSPF Virtual Links and Frame Relay Operations
Basic IGP Redistribution
Advanced IGP Redistribution
Policy-Based Routing and IP Service Level Agreement
Internet Connectivity and BGP
External BGP
Internal BGP and BGP Route Filtering
BGP Path Control
IP Version 6 Addressing
IPv6 Routing Protocols and Redistribution
IPv4 and IPv6 Coexistence
Routing over Branch Internet Connections

 

سرفصل دوره CCNP-SWITCH CCNP-SWITCH (642-813) Syllabus:

The Planning Tasks of the CCNP Exams
Switch Operation
Switch Port Configuration
VLANs and Trunks
VLAN Trunking Protocol
Aggregating Switch Links
Traditional Spanning Tree Protocol
Spanning-Tree Configuration
Protecting the Spanning Tree Protocol Topology
Advanced Spanning Tree Protocol
Multilayer Switching
Enterprise Campus Network Design
Layer 3 High Availability
IP Telephony
Integrating Wireless LANs
Securing Switch Access
Securing with VLANs

سرفصل دوره CCNP-TSHOOT CCNP-TSHOOT (642-832) Syllabus:

Introduction to Network Maintenance
Introduction to Troubleshooting Processes
The Maintenance and Troubleshooting Toolbox
Basic Cisco Catalyst Switch Troubleshooting
Advanced Cisco Catalyst Switch Troubleshooting
Introduction to Troubleshooting Routing Protocols
OSPF and Route Redistribution Troubleshooting
Troubleshooting BGP and Router Performance Issues
Security Troubleshooting
IP Services Troubleshooting
IP Communications Troubleshooting
IPv6 Troubleshooting
Advanced Services Troubleshooting
Large Enterprise Network Troubleshooting

 

 

 

 

 

 

 

سرفصل دوره RHCSA RHCSA (EX200) Syllabus:

Getting Started with Genome Graphical
Manage Files Graphically With Nautilus
Get Help in a Graphical Enviroment
Configure Local Services
Configure Physical Storage ,Part I
Manage Logical Volumes
Monitor System Resources
Manage System Software
Get Started With Bash
Get Help in a Textual Environment
Establish Network Connectivity
Administer Users and Groups
Manage Files from the Command Line
Secure Linux File Access
Administer Remote systems
Configure General Services
Mange Physical Storage ,part II
Install Linux Graphically
Manage Virtual Machines
Control the Boot Process
Deploy File Sharing Services
Secure Network Services
Comprehensive Review
Troubleshooting IP Routing

سرفصل دوره RHCE RHCE (EX300) Syllabus:

Sofware Management
Network Management
Storage Management
Logical Volume Management (LVM)
Account Management
Authentication Management
Installation , Kickstart , and Virtualization
Boot Management
Scheduling Commands(at and Cron)
Security Enhanced Linux (SELinux) Management
Firewall Management
Network Time Protocol (NTP) Service
System Logging (rsyslog) Service
Web (HTTP/HTTPS)Service
Email(SMTP)Service
Domain Name System (DNS)Service
Network File System (NFS) Service
Common Internet File System (CIFS)Service
File Transfer Protocol (FTP) Service
Common UNIX Printing System (CUPS) Service
Secure Shell (SSH) Service
Virtual Network Computing (VNC) service
Comprehensive Review

سرفصل دوره RHCSS RHCSS (RHCSS Exam) Syllabus:

Basic LDAP Concepts
How to Configure and Manage an OpenLDAP Server
Using LDAP as a White Pages Dirctory Service
Using LDAP for user authentication and managemant
Integrating multiple LDAP Servers
The Threat Model and Protection Methods
Basic service Security
Cryptography
Logging and NTP
BIND and DNS security
Network Authentication:RPC,NIS,and Kerberos
Network File System
OpenSSH
Electronic Mail with Sendmail
Postfix
FTP
Apache Security
Intrusion Detection and Recovery
Spanning Tree Protocol

سرفصل دوره RHCVA RHCVA (EX318) Syllabus:

Red Hat Enterprise Virtualization
Red Hat Enterprise Virtualization Manager
Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor
Red Hat Enterprise Virtualization Environment Configuration
Red Hat Enterprise Virtualization for Servers
Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops
Manage Virtual Machines
Virtual Machine Templates
Desktop Pools and Users
Monitoring and Reports
Red Hat Enterprise Linux Hosts
Advanced Red Hat Enterprise Vitualization

 

 

نام مدرک : ( RHCSA ( Red Hat Certified System Administrator

مدت دوره : 40

پیش نیاز دوره : +NetWork

در ایـن دوره افـراد بـا نصب ، پیکـربنـدی و راه انـدازی سیستم عامـل ردهت آشنا می شونـد. ایـن دوره افراد را قـادر می سـازد تـا بتواننـد کاربـران ، هـارد دیسک ، سیستم های Sharing  و نـرم افزارها را بـه  صورت کامـل مدیریـت و نـگهداری نماینـد.

مدت دوره

کد آزمون

نام دوره

40

EX200

RHCSA

 

 

نام مدرک : ( RHCE ( Red Hat Certified Engineer

مدت دوره : 40

 پیش نیاز دوره : RHCSA

ایـن مـدرک جـزء بـا ارزشتـریـن مدارک بیـن الملـی IT  می باشد و در آن افـراد بـا نصب و پیکـر بندی سرویـس های رایـج از قبیل Apache , Mail , Squid , DNS و ... بصورت کامل آشنـا می شونـد

مدت دوره

کد آزمون

نام دوره

40

EX300

RHCE

 

 

نام مدرک : ( RHCVA ( Red Hat Certified Virtualization Administrator

تعداد ساعت : 10

پیش نیاز دوره : RHCE

مجازی سازی به افراد امکان استفاده بهینه از منابع سخت افزاری یک شبکه را می دهد .شما با استفاده از این ویژگی می توانید چندین سرور را بر روی یک سرور فیزیکی داشته باشید. این دوره به افراد امکان مدیریت شبکه های مجازی بر اساس سیستم عامل Redhat را می دهد.

کد آزمون

نام دوره

EX318

Red Hat Certified Virtualization Administrator

 

نام مدرک : ( RHCSS  (  Red Hat Certified Security Specialist Training

مدت دوره : 30

پیش نیاز دوره : RHCE

یکـی از دوره هایـی کـه بـه صورت آکـادمیـک و طبقـه بنـدی شـده به مقولـه امنیـت می پـردازد دوره RHCSS  می باشد.  در ایـن دوره افـراد پیـکربنـدی  SELinux  ،  یـکپـارچـه سـازی احـراز هویـت و  ایجـاد امنیـت بـر روی سرویـس های مختلف را بصورت کامل فرا می گیرنـد.

مدت دوره

کد آزمون

نام دوره

30

RHCSS Exam

RHCSS

 

 

 

نام مدرک : ( VCP ( VMWare Certified Professional

مدت دوره : 40

پیش نیاز دوره : تسلط بر TCP/IP و سرویس های تحت آن.

در ایـن دوره افـراد با  یکـی از قویتـرین سرویـس های مجـازی سـازی بنـام VSphere  آشنا می شونـد. پس  از اتمام این دوره افـراد می تواننـد تمامی سرورهای شبکـه خود را در محیط مجازی داشته باشند. در  این صورت سرویس های شبکه نه  تنها از لحاظ کیفی دچار مشکل نمی شود ، بلکـه مواردی مثـل بـرقراری امنیـت ، مدیریت متمرکز ، صرفه جویـی در هزینه ، در دسترس بودن همیشگی سرویس ها و ... را در پـی خواهند داشت.

مدت دوره

کد آزمون

نام دوره

40

VCP-510

VMware VSphere (V5

 

نام مدرک : ( Vmware VDI 5 ( Virtual Desktop Infrastructure 5

تعداد ساعت : 30

پیش نیاز دوره : تسلط بر VCP و سرویس های تحت آن.

در این دوره افراد با نصب و پیکربندی یک پکیج نرم افزاری بنام VMware View آشنا می شوند. با استفاده از این پکیج می توان سیستم عامل ها و نرم افزارهای کاربران را بر روی یک بستر مجازی نصب نمود. در این صورت همه کاربران برای استفاده از Desktop خودشان به این بستر مجازی متصل می شوند. از قابلیتهای این پکیج نرم افزاری این است که امکان مدیریت متمرکز کلیه Desktop ها و Application ها وجود دارد. همین ویژگی باعث بالا رفتن امنیت در شبکه های مبتنی بر VMware View می باشد.

مدت دوره

کد آزمون

نام دوره

30

VDI5

Vmware View5 : VDI5

 

 

نام مدرک : ( VCDX ( VMware Certified Design Expert

تعداد ساعت: 20

پیش نیاز دوره: VCP


مدرک VCDX بالاترین سطح گواهینامه های VMware می باشد.
افردی که در این دوره شرکت می کنند متخصصانی هستند که نیاز به استفاده از مهارت طراحی در معماری شبکه های مجازی در ابعاد بسیار بزرگ را دارند.

کد آزمون

نام دوره

VCDX

VMware Certified Design Expert

 

 

نام مدرک : VMware Vcloud

تعداد ساعت : 30

پیش نیاز دوره : VCP

در این دوره به افراد نصب و پیکر بندی Vmware Vcloud آموزش داده می شود و با استفاده از این نرم افزار شر کت Vmware سازمان ها و شرکت های بزرگ می توانند Desktop as Service , Infrastructure as a a Service,Software as a Service را پیاده سازی نمایند.

 

کد آزمون

نام دوره

VCP-Vcloud

VMware Vcloud

 

 

سرفصل دوره Vmware VSphere Vmware VSphere (VCP-510) Syllabus:

Introducing VMware VSphere 5
Planning and Installing VMware ESXi
Installing and Configuring VCenter Server
Installing and Configuring VSphere Update Manager
Creating and Configuring Virtual Networks
Creating and Configuring Storage Devices
Ensuring High Availability and Business Continuity
Securing VMware VSphere
Creating and Managing Virtual Machines
Using Templates and VApps
Managing Resource Allocation
Balancing Resource Utilization
Monitoring VMware VSphere Performance
Automating VMware VSphere

سرفصل دوره Vmware View Vmware View (VDI5) Syllabus:

Introduction to Virtual Desktops
Install a Connection Server
Post-Configuration of Connection Server
Install Agent into Virtual Desktop
Install the Local Mode View Client
Publish an Individual Virtual Desktop
Publish a Dedicated Virtual Desktop Pool
Publish a Floating Virtual Desktop Pool
VMware Composer and Linked Clones
Refresh, Recompose and Rebalance
Enabling Local Mode
Enabling Kiosk Mode (TBC)
Publishing Terminal Servers/Remote Desktop Services
Microsoft Group Policies
VMware View User Experience
Install a Connection Server Replica
Install a Security Server
Load-Balance Security Servers
Create and Apply Certificates
Virtual Application with VMware ThinApp
Managing VMware View with PowerCLI

بازگشت
 
 


 
 
 

 

بیشترین بازدید


محبوبترین ها


 


عضویت در خبر نامه
حذف عضویتثبت عضویت
 
آب وهوا
اوقات شرعی